Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

Цей договір між ФОП Заїка Д.В., в подальшому «Продавець» та користувачем послугами інтернет-сайту, в подальшому — «Замовник», є договором доручення на замовлення, купівлю та доставку Товарів та визначає основні умови замовлення, купівлі та доставки товарів через інтернет-сайт elast.com.ua. Покупець, діючи з метою купівлі Товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на наступних умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі «Оферта») — публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Доповнення.

1.2. Замовлення – рішення Замовника придбати товар та його доставку, що оформлене через інтернет-магазин та/або доручення на придбання та доставку товарів.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазину elast.com.ua будь-якій фізичній особі (далі — Покупець) укласти договір купівлі-продажц товарів. Даний договір є публічнтм, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців.

2.2. Згідно статті 642 Цивільного кодексу України повним та беззаперечним прийняттям умов цієї пропозиції (оферти), що підтверджує укладання Договору купівлі-продажу товарів на викладених нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення.

2.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує узгодження та безумовне прийняття умов даної пропозиції (оферти).

2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови даної Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

2.5.1. Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

2.5.2. Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

3.3. В разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов'язаний проінформувати Покупця.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на купівлю Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

3.5. Зміна вартості Продавцем на сплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Продавець зазначає вартість доставки Товару на сайті інтернет-магазину або повідомляє Покупцю при оформленні замовлення Оператором.

3.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

3.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і Доставка».

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення через Оператора за телефонами, що вказані в розділі «Контакти» або через сервіс сайту інтернет-магазину elast.com.ua.

4.2. При оформленні замовлення на сайті інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

4.2.1. Прізвище та ім'я Покупця або особи представника (отримувача);

4.2.2. Адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

4.2.3. Адреса електронної пошти (не обов'язкове поле для заповнення);

4.2.4. Контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті інтернет-магазину.

4.4. Якщо будь-якій із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.

4.5. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 4.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2 цієї Оферти

4.6. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається ухваленним з моменте електронного оформлення замовлення на сайті інтернет-магазину або видачею Продавцем Покупцю касового або товарного чеку або іншого документу, що підтверджує оплату Товару.

5. ДОСТАВКА ТА ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Способи, порядок та терміни доставки товарів зазначено на сайті в розділі» Доставка та оплата». Порядок та умови доставки замовленого товару Покупець узгоджує з оператором інтернет-магазину в момент оформлення покупки.

5.2. Доставка товару здійснюється власними силами співробітниками інтернет — магазину згідно умов доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника).

5.3. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

5.4. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Покупець має право відмовитися від товару в будь-який час до його відправки, а після відправки товару – в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів». Згідно доповненню №3 до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня в 1994 р. №172 натільна білизна не підлягає обміну та поверненню.

6.2. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, т.ч. за за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

6.3. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Доставка та оплата».

6.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

6.5. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинним законодавством України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання, зберігання Товарів, попередньо замавлених на сайті elast.com.ua та придбаних у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

Виробники купальників та плавок